Kursis tähistati Vabadussõja ausamba taastamise 30. aastapäeva

Kursis tähistati pidulikult Võidupüha ja vabadussõja ausamba taastamise 30 aastapäeva. Kohaletulnuid tervitas Põltsamaa vallavolikogu esimees Reet Alev.
Kauaaegne Puurmani vallavanem Rein Paap rääkis ausamba taastamise ajaloost ning andis tänumedalid ausamba taastamises osalenud inimestele ning Puurmani elu eestvedajatele. Suur tänu KL Jõgeva maleva Põltsamaa Üksikkompaniile, Puurmani noorkotkastele ja kodutütardele, Puurmani laulukoorile „Oma rõõm“ ja ansamblile „Hällist Hauani“.