Põltsamaa Kultuurikeskuse arengukava 2021-2030 projekti avalikustamine

Põltsamaa Kultuurikeskuse direktor esitas 19.03.2021 (dokumendiregistris nr 10-3/2021/413-1) taotluse Põltsamaa Kultuurikeskuse arengukava 2021-2030 kinnitamiseks.

Põltsamaa Vallavolikogu 15.02.2018 määruse nr 6 „Eelarvestrateegia ja arengukavade koostamise kord“ § 9 lõige 1 sätestab, et ametiasutuse hallataval asutusel on kohustuslik koostada arengukava. Sama määruse § 9 lõige 4 määrab, et ametiasutus avalikustab hallatava asutuse arengukava projekti valla ja hallatava asutuse veebilehel vähemalt kaheks nädalaks ning avalikustamise, arutelu ja ettepanekute esitamise aeg kehtestatakse vallavalitsuse korraldusega.

1. Avalikustada Põltsamaa Kultuurikeskuse arengukava 2021-2030 projekt ajavahemikul 28.04-12.05.2021 Põltsamaa valla veebilehel www.poltsamaa.ee ja Põltsamaa Kultuurikeskuse veebilehel www.kultuurikeskus.eu.
2. Ettepanekuid Põltsamaa Kultuurikeskuse arengukava 2021-2030 projekti kohta saab esitada kuni 12.05.2021 e-posti aadressil info@poltsamaa.ee või paberil Põltsamaa valla kantseleisse ja Põltsamaa Kultuurikeskusse (sh Puurmani Rahvamajja ja Pajusi Rahvamajja).
3. Määrata avaliku arutelu ajaks 17.05.2021 kell 17:15 ja kohaks Põltsamaa Kultuurikeskus (Julius Kuperjanovi tn 1, Põltsamaa linn).
4. Teade Põltsamaa Kultuurikeskuse arengukava 2021-2030 projekti avalikustamise kohta avaldada Põltsamaa valla veebilehel www.poltsamaa.ee.
5. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

VAATA KULTUURIKESKUSE ARENGUKAVA: Poltsamaa Kultuurikeskuse arengukava 2021 -2030