IV ülevallalise mälumängu hooaeg lõppes 04. aprillil