XXVIII Põltsamaa Lossipäeva Käsitöölaada registreerimine on avatud!

PÕLTSAMAA XXVIII LOSSIPÄEVA KÄSITÖÖLAAT toimub 8. juulil 2023

Tingimused kauplejale: 

Põltsamaa Lossipäeva Käsitöölaadale ootame ainult ehedat eesti käsitööd, traditsioonilist eesti toitu, mahetooteid, trükiseid, taimi ja istikuid. Korraldaja paigutab kauplejad vastavalt tootegruppidele.  

Kauplemine toimub kell 10.00 – 16.00. Palume kauplejatel kellaaegadest kinni pidada! Enne laada lõppu ei ole lubatud laadaplatsilt lahkuda. Lahkuda saab ainult erandkorras, millest tuleb teavitada laada korraldajat. Põhjuseta lahkumise korral on korraldajal õigus kauplejale määrata trahv 50 € 

Kaupleja kohustub müüma ainult registreerimislehel nimetatud tooteid. 

Kaupleja saab õiguse müügipinnale pärast esitatud arve tasumist.  

Kui arve on tasumata arvel märgitud kuupäevaks, tühistatakse kaupleja müügikoht. 

Kui kaupleja on arve tasunud, kuid ei tule müügipäeval kauplema, ei saa ta müügikohta järgmisel aastal toimuvale Lossipäeva Käsitöölaadale. Osavõtumaks ei kuulu tagastamisele. 

Iga kaupleja vastutab müügikoha heakorra eest laada ajal ning on kohustatud koristama selle enne lahkumist.  

 

Müügikoha hind 

1 m 10 €; toiduga kauplejale 1 m 15 €. Müügikoha sügavus 3 m. Korraldaja ei paku müügikoha jaoks inventari. Elektri tarbimine lisatasu eest. 

 

Registreerumine 

Registreerumine Lossipäeva Käsitöölaadale toimub Põltsamaa Kultuurikeskuse kodulehel läbi järgneva lingi https://forms.gle/FWxQ7qE2LS31MQgF6

Registreerimislehel palume kindlasti täita kõik väljad.  

NB! Märkuste alla – soovid ja vajadused –  kindlasti märkida elektri kasutamise soov ja elektritarvikute võimsus (näit. külmkapp 200 W). 

Registreerimislehe põhjal saadab korraldaja vastuse kauplejale e-posti teel. 

 

Oluline info 

Põltsamaa lossihoov on renoveeritud, seetõttu on laada paigutus erinev varasematest aastatest ( nt. väravahoone on ehitatud külastuskeskuseks, konvendihoone on konserveeritud ja avatud külastajatele ning pealava asub hoovi nurgas).

Lossihoov avatakse kell 07.00. Parkimine on lossi juures parklates.  

Kell 07.00 – 09.30 saab kaupleja sõita autoga lossihoovi kauba maha laadimiseks.

Laat avatakse külastajatele kell 10.00, enne seda palume autod lossihoovist välja viia.

Müüjate seast valitakse välja igal aastal „Parim kaupleja“. Läbi terve päeva sisukas kultuuriprogramm.

 

Viimane Lossipäeva Käsitöölaadale registreerumise kuupäev 26.06.2023

 

Lisa info Lossipäeva käsitöölaada kohta Keiu Kess 5206392 registreerimine@kultuurikeskus.eu