Põltsamaa Kultuurikeskuses toimunud Jõgevamaa Õpetajate Tänuüritusel Aasta Õpetaja laureaadid kaheksas kategoorias

7. oktoobril kuulutati välja Põltsamaa Kultuurikeskuses toimunud Jõgevamaa Õpetajate Tänuüritusel Aasta Õpetaja laureaadid kaheksas kategoorias. Kõik laureaadid said auhinnaks klaasikunstniku Eili Sooni poolt tehtud kujud, mis olid inspireeritud Jõgevamaa kaunist Vooremaast. „Jõed voolavad läbi kodupaiga maastiku, andes meile rahu ja tasakaalu. Veevool ajas ühendab olnut tulevaga. Valguse mäng – kuldsed varjundid, hõbedased pritsmed veepinnal – sümboliseerivad teadmiste ja tarkuse jõudu. Ülemaks kui hõbevara, kallimaks kui kullakoormad tuleb tarkust tunnistada.“ Riikliku tunnustuse Aasta Klassijuhataja kategoorias sai Põltsamaa Ühisgümnaasiumi õpetaja Maris Orav.

Lisaks õpetajatele tunnustati ka haridusprogrammi Ettevõtlik Kool edulugude konkursil „Õppimine on põnev!“ 2022 edukalt osalenud koole. Tunnustused pälvisid Peipsi Gümnaasium, Vaimastvere Kool, Põltsamaa Ühisgümnaasium (kahe projektiga) ning Lohusuu Kool.

Jõgevamaa Aasta Õpetaja 2022 laureaadid:

Jõgevamaa Aasta Lasteaiaõpetaja – Evelin Tamm, Voore Põhikooli Kääpa õppekoht

Igapäevane pühendumine lapsesõbraliku keskkonna loomisele, elurõõmus olek, innovaatilisus, ausus, töökus ja hoolivus loovad temast lastevanemate jaoks usaldusväärse isiku, kelle hoole alla antakse oma lapsi rahuliku südamega. Hea õpetaja kaasab tegevusse kõik lapsed. Hommikuringid algavad kindla lauluga, kõik lapsed saavad sõna, aeglasematel antakse võimalus tegevusi lõpetada, suurematel on võimalus väiksemaid aidata. Enne sööki loetakse üheskoos söögisalmi. Suur rõhk on looduses viibimisel – matkatakse metsas, korjatakse prügi, võetakse osa programmidest ,,Tere Kevad“. Lastel on võimalus mudaköögis toimetada. Koos käiakse kinos, teatris, looduses, muuseumis, loomaaias, kohvikus. Lapsed saavad kaasa rääkida rühmareeglite loomises ja igal aastal valitakse rühmapresident. Lastel lastakse olla nemad ise, tunnustatakse pingutusi ja ei anta hinnanguid.

Hommikuti Evelin tervitab lapsi ja annab teada, et nad on lasteaeda väga oodatud. Ta kohtleb kõiki lapsi alati võrdselt. Leiab igas päevas positiivsust, millega annab edasi elurõõmu. Evelin on lastele suureks sõbraks.

Jõgevamaa Aasta Tugispetsialist – Maila Korkmann, Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium

Ta on just selline sotsiaalpedagoog nagu koolijuht, lapsed, kolleegid unistavad – empaatiline, soe, usaldusväärne, toetav ja alati lahendustele orienteeritud.

Tema kabinetis on alati rahulik ja päikesepaisteline õhkkond. Paratamatult satuvad sinna pigem lapsed, kellel on tekkinud probleemid, kuid neid ootab alati ees rahulik, toetav ja mõistev õhkkond. Koos püütakse leida võimalusi, kuidas probleeme lahendada nii, et head suhted taastatakse. Õpilased teavad, et tema juures ei oota neid hukkamõist, vaid seal saab erinevad olukorrad lahti rääkida.

On mitu edulugu, kus “lootusetu” õpilase käitumine ja õpitulemused on oluliselt paranenud, sest leiti individuaalse lähenemisega sobiv lahendus.

Ta osaleb kooli õpetajate võimlemisgrupiga Tallinna ja Tartu võimlemispidudel, juhendab kokandusringi, on kooli TORE-ringi juhendaja, liikuma kutsuva kooli eestvedaja.

Jõgevamaa Aasta Huvialaõpetaja – Sirje Kiis, Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium

Ta on alati mõistev, innustav, lahke, naeratav ja nõudlik. Heade suhete hoidmine on tema erivõime.

Ta võtab esimese klassi juntsud ja kutsub nad rütmis liikuma. Kui lapsed tahavad esialgu rohkem roomata ja veereda, kui hüpata ja galopeerida, siis ainult tema leiab viisi, kuidas veeremisest saab Kaera-Jaan! vajadusel teeb ise sobiva tantsu. Ta juhendab täna kolme rahvatantsugruppi, lisaks sellele kutsus kokku õpetajate võimlemisgrupi, innustas õpetajaid ära õppima tantsu koolipeol esitamiseks, juhendab BodyArt gruppe.

Õpetaja, kes loob meeldiva, turvalise keskkonna, kus igaüks julgeb katsetada ja eksida. Ta suudab näha igas õpilases potentsiaali, mõista nende tujusid ja muresid. Ta mõjub innustavalt ja on ise innustavaks eeskujuks. Ta oskab mänguliselt luua seoseid uue ja olemasoleva teadmise vahel, kinnistada detailitäpsuseni vajalikke oskusi, et tulemus oleks perfektne.

Jõgevamaa Aasta Põhikooli Aineõpetaja – Aire Narits, Põltsamaa Ühisgümnaasium

Ta on kauaaegne loodusainete õpetaja, kelle inimlikkust, huvitavaid, elulähedasi ja põhjalikult ettevalmistatud tunde tunnustavad hea sõnaga nii õpilased kui vilistlased.

Ta on empaatiline ja soe suhtleja, vastutulelik ja abivalmis ka kõige kiiremal ajal. Peab oluliseks mitte hinnet, vaid seda, kuidas õpilane õpitut mõistab ja mõtestab. On valmis selleks alati õpilastega individuaalselt vestlema, leiab alati aega lisaselgitusteks ja konsultatsioonideks. On kujundanud õhkkonna, kus õpilane julgeb esitada küsimusi ja abi küsida – rumalaid küsimusi pole.

Õpetaja Aire töötab nii tavalaste kui ka HEV-lastega. Tal on hämmastav võime saada kontakti erivajadustega lastega. Näiteks väikeklassi tunnid oskas ta teha nii põnevaks ja praktiliseks, et õpilased, kel muidu oli raske tulla kooli ja õppida, olid õpetaja Aire tundides alati kohal, õpihimulised ja koostöövalmid. Üks erivajadusega õpilane ütles: „Kui ma suureks saan, siis ma hakkan õpetaja Aireks!”

Jõgevamaa Aasta Klassiõpetaja – Miina Lehtla, Siimusti Lasteaed-Algkool

Õpetaja, kes ei sunni tuupima vaid läheneb asjale loovalt ja eluliselt, kasutades palju loogilisust. Ta teeb väga palju meeskonna tööd, mis paneb lapsi ühiselt tegutsema. Näiteks sügisel muretses lillesibulaid ja terve klass istutas neid rõõmsalt ümber kooli.

Ta on rahulik ja konkreetne ja see mõjub lastele väga hästi. Ta seletab ka palju, miks õppimist on eluks vaja, toetab lapse tugevusi ja suunab tähelepanu harjutamist vajavatele asjadele.

Ta on maailma parim õpetaja, kes võtab igat last kui isiksust.

Jõgevamaa Aasta Gümnaasiumiõpetaja – Agne Kosk, Põltsamaa Ühisgümnaasium

Agne on loonud kõrge inglise keele õppe taseme, on sündmuste algataja, kolleegide toetaja, algatanud toimiva tagasisidestamise ja uurimistööde koostamise süsteemi, aktiivne vabariiklikes töörühmades. Agne tunnist lahkuvad õpilased “selg märg”. Tagasiside põhjal ütlevad 76% õpilastest, et tunnis on iga minut ära kasutatud, õpilased on haaratud, õpetajal on tunnid väga põhjalikult ette valmistatud. 33 34-st peavad tunde mõtestatuks, oluliseks.

Agne tegeleb süsteemselt õpilaste vaimse tervise jälgimisega, teeb kooli tugispetsialistidele ettepanekuid eristuste rakendamiseks, õpilaste mitmekülgseks toetamiseks. Arvestab tundide planeerimisel õpilaste iseärasusi, klassi eripära, pakub tugevamatele õpilastele väljakutseid, nõrgematele toetust.

Agne Kosk on kõige toetavam õpetaja. Tema õpetamismeetodid on väga tänapäevased ja huvitavad. Ta on väga paindlik tööde parandamises ja mõistab inimesi väga hästi.

Jõgevamaa Aasta Klassijuhataja – Maris Orav, Põltsamaa Ühisgümnaasium

Ta on üks neist “cool õpetaja” sarjast! Ta tunneb meid ning austab meie vaateid maailmale ja lööb kaasa, tegelikult ta lööb igas asjas kaasa, olgu see siis koristamine või kaamera ees esinemine!

Ta laseb meil ise tunde teha ja kogeda seda. Ta räägib meile oma kogemustest, et kuidas tema näiteks on mingeid projekte teinud – ja asju, mis on untsu läinud, aga ta ütleb alati, et “ See on okei, järgmine kord paremini kuna sa õpid oma vigadest”. Tal on alati tarku sõnu öelda!

Ta julgustab meid tegema rohkem, mitte kunagi vähem! Ta on meile õpetanud et “Ma ei viitsi!” pole vabandus ega mingi ettekääne, et mitte teha midagi.

Jõgevamaa Aasta Õppeasutuse Juht – Marika Merusk, Palamuse lasteaed Nukitsamees

Ta on erilise pühendumisega loonud lasteaia, millest õhkub 35 aastat hoolivust, õpihuvi, aktiivset kogukondlikku vaimsust ning väärtustepõhisust.

Ta on pälvinud 2020.a Jõgevamaa Aasta õppijasõbraliku tööandja tiitli, võimaldades osaleda pedagoogilisel personalil koolitustel ja tasemeõppes. Juhina tellib ta töötajate tulemuslikuks enesearenguks kaasaegset kirjandust ja õppevahendeid lähtuvalt töötajate soovist ja vajadustest. Oma töötajate motiveerimiseks toimub iga õppeaasta lõpus koolitusega õppereis kultuuri- või haridusvaldkonnaga seotud paika.

Laste paremaks arenguks on loodud võimalused ellu rakendada õpetajate ideid: robootika vahendite soetamine, tunnetusradade ehitamine õuealale ja siseruumidesse, rahastuse otsimine õuesõppe paviljoni ehitamiseks jne.

Mentorina on ta elukestev õppija, kes innustab igas vanuses kolleege ja kogukonna liikmeid osalema koolitustel, seminaridel ja õpitubades, koolitades ka ise teisi. 2022. a sai ta täiskasvanute koolitaja kutse. Tema motoks on: „Õpi ise ja upita teised ka õppima.”

Fotod: Ellar Sügiste