23.oktoobril toimub Eestimaa Rahvamaja Päeva pealkirjaga Keel. Kultuur. Kogukond

23.oktoobril toimub Eestimaa Rahvamaja Päeva pealkirjaga “Keel. Kultuur. Kogukond” Osaleb 105 rahvamaja.

Põltsamaa Kultuurikeskuses on sel päeval kavas maja 60 aastapäevale pühendatud Stiilipidu Sünnipäev, algusega kell 19.00. Esinevad kultuurikollektiivid, süüakse koos sünnipäevatorti, tantsitakse ansambli Ahoi muusika saatel ning nauditakse üllatusesineja etteastet. Vaata Põltsamaa Kultuurikeskuse FB

Pajusi rahvamaja alustab kell 11.00 lauamängude hommikuga, kell 12.00 algab Pärmitaigna koolitus ja kell 17.00 toimub Silet Disco. Vaata Pajusi Rahvamaja FB

Eestimaa Rahvamajade Ühing korraldab rahvamajade tihedamaks koostööks nii maakondlikul kui ka vabariiklikul tasandil koostöös Eestimaa rahvamajadega ühise Eestimaa Rahvamaja Päeva pealkirjaga “Keel. Kultuur. Kogukond”,  mis toimub 23. oktoobril 2021.

Päeva eesmärk on tõsta inimeste teadlikkust rahvamajade vajalikkusest ja olulisusest, tagada kultuuri ja rahvusliku identiteedi hoidmine ja luua eeldused rahvamajade arenguks. Koos tegutsedes aitame säilitada  kultuurist osasaamise ning kultuuriloome võimalusi kogu Eestis, omavalitsuste rahvamajades ning soodustada kultuurielu järjepidevust ja arengut.

Rahvamaja on kogukonna mõistes üks olulisemaid kohti, kus inimesed kokku saavad, tegeletakse erinevate huvidega – seeläbi hoitakse elavana ja arendatakse edasi kohalikku kultuurielu. Rahvamajas saab kohaliku kultuuri arendamise kaudu kohalik omavalitsus täita ühte tähtsamat ülesannet – kasvatada kodukohatunnet, kaitsta ja arendada kohalikku identiteeti.

Rahvamajas on kõikidel võimalus end loominguliselt väljendada, kunstiliselt teostada, oma loomingut teistega jagada. Ühised huvid ja eesmärgid seovad erinevates eluvaldkondades leiba teenivad inimesed ühtseks loominguliseks kollektiiviks. Vahetatakse ideid ja energiaid ning sünnivad uued paikkondlikud vaimse kultuuri väärtused.

Kokku on Eestimaa Rahvamajade Päeval osalemas 105 rahvamaja. Tegevusi jagub igale sihtgrupile: toimuvad kohtumised kirjanikega, näitlejatega, fotograafidega, pärimusehoidjatega jne. On avatud huviringid, põnevad näitused ja kultuurikohvikud.  Tehakse õpitube ja koolitusi, näidatakse filme, toimuvad tantsuõhtud ja kontserdid.

Päeva kordamineku võtmeks on koostöö kogukonna, erinevate asutuste ja ettevõtjatega.

Kell 13-14 toimub Eestimaa Rahvamajade Ühingu FB-lehel veebiümarlaud, kus arutletakse teemadel miks ja kellele on tarvis rahvamaja.

Hoiame rahvamajade aknad tuledes!